Přeskočit na obsah
Nelíbí se vám hory odpadků na skládkách? Nám také ne. Proto jsme při úvahách o ZEVO zvažovali nejrůznější možnosti. Bohužel žádná alternativní technologie na zpracování komunálního odpadu zatím není použitelná pro plný provoz a pravděpodobně ještě dlouho nebude. Takže pokud nechceme odkázat budoucím generacím hory nezpracovatelného odpadu za
městem, je technologie ZEVO zatím nejlepším možným řešením.
Nelíbí se vám hory odpadků na skládkách? Nám také ne. Proto jsme při úvahách o ZEVO zvažovali nejrůznější možnosti. Bohužel žádná alternativní technologie na zpracování komunálního odpadu zatím není použitelná pro plný provoz a pravděpodobně ještě dlouho nebude. Takže pokud nechceme odkázat budoucím generacím hory nezpracovatelného odpadu za
městem, je technologie ZEVO zatím nejlepším možným řešením.
 
light-bulb-4514505_UPGRADED

Nové otázky a odpovědi

V souvislosti s tím, jak projekt ZEVO Písek nabývá konkrétnějších obrysů, a je o něm také více vidět i slyšet ve veřejném prostoru, se na naši adresu sneslo v poslední době velké množství dotazů. Odpovědi na ně najdete v aktualizované sekci „ČASTÉ OTÁZKY“ Veškeré informace byly poskytnuty podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Co je to ZEVO?

ZEVO je zkratka pro Zařízení pro Energetické Využívání Odpadů. ZEVO není klasická spalovna, kde se odpady pouze likvidují, v ZEVO se odpad přeměňuje v ELEKTRICKOU ENRGII A TEPLO.

Proč ZEVO?

Inspirace pochází ze skandinávských zemí, Německa nebo Rakouska, kde oběhové hospodářství již funguje. V čele stojí Švýcarsko, kde je skládkování zakázáno od roku 2000 a nerecyklovatelný odpad je zde energeticky využíván v 30 ZEVO.

Švýcarská starší sestra ZEVO Písek?

Jedna z nejmodernějších spaloven na světě, švýcarské ZEVO KVA Horgen, je jedním ze 30 zařízení svého druhu v této zemi pod Alpami. A stejnou technologií by mělo být vybaveno i písecké ZEVO. Chcete vědět více?

Výhody ZEVO?

  • Konec neekologického ukládání odpadů na skládkách.
  • Náhrada fosilních a běžných paliv (uhlí, štěpka, LTO atd).
  • Snížení cen za odvoz komunálního odpadu.
  • Stabilní dodávky tepla a stabilizace cen za teplo a teplou vodu pro občany Písku.
  • Výroba elektrické energie a možnost její spotřeby za zvýhodněnou cenu.

Je to bezpečné?

  • Každé ZEVO splňuje nejpřísnější ekologické parametry (emise, hluk, prašnost).
  • Vyrobené teplo bude vytápět domácnosti a firmy v Písku.
  • Stálý dohled a pečlivá kontrola provozu i výstupů.
  • ZEVO není klasická spalovna, kde se odpady pouze likvidují.
  • V ZEVO se odpad přeměňuje v ELEKTRICKOU ENRGII A TEPLO.

Levné energie pro Písek

A co ZEVO přinese obyvatelům města? Kromě stabilizace poplatků za odvoz komunálního odpadu, to bude hlavně snížení cen za energie! Vyrobené teplo ze ZEVO bude využíváno pro vytápění a ohřev teplé vody v domácnostech a firmách ve městě Písek. Elektrická energie vyrobená v letních měsících bude rovněž k dispozici.
 
 

Kde bude ZEVO?

Ze studie proveditelnosti jasně vyšla jako nejvhodnější lokalita vedle stávající Teplárny Písek. Důvody jsou synergické napojení na stávající provoz Teplárny Písek, využití medií a technologií teplárny, efektivní napojení na město Písek. Tato varianta je zároveň investičně nejméně náročná.  

Snížení dopravní zátěže pro Písek a Smrkovice

ZEVO Písek výrazně zlepší dopravní situaci pro obyvatele sídliště Jih a obce Smrkovice. Kromě vyrobeného tepla, snížení cen za energie a skoncování s neekologickým ukládáním odpadu pod zem, přinese ZEVO občanům Písku a Smrkovic také výrazný komfort v podobě snížení dopravní zátěže na polovinu. Více

 

Aktuality (aktualizováno)

Tisková zpráva – ZEVO Písek podalo dopracovanou dokumentaci EIA na stavbu zařízení na energetické využití odpadu (22. 4. 2024)

Společnost ZEVO PÍSEK podala v těchto dnech dopracovanou dokumentaci EIA k záměru na vybudování zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO). Vypořádává v ní připomínky, které vzneslo Ministerstvo životního prostředí při posuzování druhé dokumentace. Vztahovaly se zejména k nakládání s odpadními vodami.Více

 

ZEVO v Písku dává smysl (14. 4. 2024)

V minulém čísle Píseckých postřehů vyšel článek na téma ZEVO v Písku, který opouští legitimní diskusi a autoři článku v něm naznačují, že se při přípravě projektu děje něco, co je potřeba „prošetřit.” Dospěli jsme k závěru, že proti tomuto typu komunikace je potřeba se ohradit. Více

 

Návrh píseckého ZEVO vychází z nejmodernějších zařízení ve Švýcarsku i Česku (16. 2. 2024)

Zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO), které by město Písek chtělo vybudovat u teplárny, je navrženo s ohledem na specifika daného místa provozu a propojení zařízení s odpadovou i energetickou infrastrukturou. Autoři studie proveditelnosti a technického návrhu ZEVO Písek ze společnosti EVECO Brno, s. r. o., vycházeli ze švýcarského ZEVO KVA Horgen, jednoho z nejmodernějších na světě, zároveň čerpali informace i z nejmodernějšího českého ZEVO Chotíkov. Více

 

 Tisková zpráva – Většina připomínek k dokumentaci EIA na stavbu zařízení pro energetické využití odpadu byla vypořádána (14. 12. 2023) 

Naprostá většina připomínek vzešlých v prvním kole posouzení vlivů na životní prostředí (proces EIA) plánovaného zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO), které by mělo být postaveno u písecké teplárny, byla úspěšně vypořádána a neexistují další pochybnosti v oblasti ochrany ovzduší. Více

 

ZEVO Písek: „Reakce na informace o SAKO Brno.“ (13. 10.2023) 

V říjnu se ve veřejném prostoru objevily informace o tom, že vedení města Brna uvažuje o zrušení projektu výstavby třetího kotle brněnského ZEVO. Samostatnou argumentaci pro zastavení projektu uvedla primátorka města Brna prostřednictvím sociálních sítí, další komentáře byly uvedeny v rámci reakcí v nezávislých médiích. V návaznosti na uvedené argumenty touto formou reagujeme na tuto událost a uvádíme srovnání se situací v regionu Písecko-Strakonicko a v Jihočeském kraji. Více informací najdete zde.

ZEVO Písek: „Informace je nutné si ověřovat.“ (6. 10.2023) 

Rádi bychom reagovali na petici, která se tento týden objevila ve veřejném prostoru. Respektujeme odlišný názor a právo na vyjádření nesouhlasu, ale cítíme potřebu uvést některé věci na pravou míru, neboť informace a argumenty, které autoři petice uvádějí, jsou, když ne zcela nepravdivé, tak alespoň zavádějící a nepřesné. Více informací najdete zde.

Tisková zpráva – ZEVO PÍSEK podalo dopracovanou dokumentaci EIA (15.09.2023) 

Společnost ZEVO PÍSEK v těchto dnech podala dopracovanou dokumentaci EIA k záměru na vybudování zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO). Jsou v ní vypořádány připomínky, které vzneslo Ministerstvo životního prostředí při posuzování první dokumentace.  Více

 

Pyrolýza nebo ZEVO? (14. 9. 2023)

Před časem přinesl server Seznam zprávy nadějnou informaci o tom, že jednou z technologií, které byly zkoumány pro zpracování komunálního odpadu, je plazmové zplyňování, často známé také jako pyrolýza (sqzr.cz/imquy). Tato technologie má za cíl přeměnit odpad na užitečné produkty, ale je to mnohem složitější, než by se mohlo zdát. Více informací najdete zde. 

Finanční dotaci na projekt ZEVO Písek ve výši 1,3 miliardy korun českých schválila v květnu Rada SFŽP ČR. 

Z programu HEAT Modernizačního fondu tak společný projekt měst Písek a Strakonice může získat 61 % z plánovaných celkových investičních nákladů. Projekt prošel náročným nadnárodním schvalovacím procesem, kdy projekt prověřuje Státní fond životního prostředí ČR, následně Evropská investiční banka a poté schvaluje mezinárodní Investiční výbor Modernizačního fondu a Rada SFŽP ČR.  Více

Písek musí dopracovat dokumentaci k záměru vybudování zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO).

Písek musí dopracovat dokumentaci k záměru vybudování zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO). Ministerstvo životního prostředí (MŽP) ji městu vrátilo s požadavkem na doplnění a v některých částech k přepracování. Více

17. května navštívili skládku komunálního odpadu Na Vydlabech členové Ekotýmu ze Základní školy T.G. Masaryka.

Jsme moc rádi, že i mladá generace chce vědět, kde končí komunální odpad, jak se třídí a jak jej zpracovat a vrátit do oběhu. Více   

Videa o ZEVO

S cílem co nejotevřeněji informovat veřejnost se uskutečnila exkurze do zařízení na energetické využití odpadu v Chotíkově u Plzně. I díky ZEVO Plzeň má západočeská metropole nejlevnější cenu tepla v České republice a z velké části vyřešen problém, kam s komunálním odpadem po roce 2030. Ještě jednou díky za vaši účast na exkurzi. Další návštěva se plánuje na duben. 

Kde nás najdete

ODPADY PÍSEK s.r.o. | Vydlaby 175, 397 01 Písek
IČ: 49062417, DIČ: CZ49062417

Kontaktujte nás

 e-mail: info@zevopisek.cz
Informace: 382 224 429, 731 329 717