Přeskočit na obsah

Jedna z nejmodernějších spaloven na světě, švýcarské ZEVO KVA Horgen, je jedním ze 30 zařízení svého druhu v této zemi pod Alpami. A stejnou technologií by mělo být vybaveno i písecké ZEVO.

ZEVO KVA Horgen

Jedna z nejmodernějších spaloven na světě, švýcarské ZEVO KVA Horgen, je jedním ze 30 zařízení svého druhu v této zemi pod Alpami. A stejnou technologií by mělo být vybaveno i písecké ZEVO.

Starší sestra ZEVO Písek

Spalovna odpadů KVA Horgen nedaleko Curychu ve Švýcarsku patří v současné době k jednomu z nejmodernějších a nejekologičtějších zařízení na světě. Spalovna byla vybudována v 50. letech minulého století a do dneška prošla několika modernizacemi s cílem vyhovět stále se zpřísňujícím ekologickým limitům. Poslední rekonstrukce KVA Horgen proběhla v letech 2015 a 2016 a byla zde použita v současné době nejmodernější technologie firmy Hitachi Zosen Inova. Ta zajišťuje nejen maximálně čistý a téměř bezemisní provoz, ale také vysokou energetickou efektivitu.
Nejzásadnější změnou je přechod z původních dvou spalovacích linek na jedinou, která je schopna generovat stejné množství elektrické energie a tepla z pouhých 60 % dříve potřebného odpadu!
Byla zde instalována tzv. roštová pec, v níž se odpad spaluje při teplotě kolem 1 000 °C. Proudy vzduchu potřebné pro úplné spálení odpadu jsou přesně měřeny a distribuovány pomocí sofistikovaného systému řízení spalování. Přestavěn byl spalovací rošt, odvod strusky a čištění spalin. Došlo ke zlepšení odstraňování spodního popela, což umožňuje ještě lepší extrahování kovů z něj. Čištění strusky na rozdíl od předchozího systému probíhá suchou cestou, proto nedochází k produkci odpadní vody. Většina emisí je nižších než 1/10 emisních limitů! Zajímavostí je skutečnost, že ze zbytků strusky lze ročně vytěžit až dva kilogramy zlata.

Podobnost čistě NEnáhodná

V plánech pro ZEVO Písek je počítáno se stejnou technologií spalování jako v KVA Horgen. Hlavním důvodem je ona vysoce sofistikovaná technologie spalování, která ve Švýcarsku bezproblémově běží už sedmým rokem. Dalšími důvody jsou podobná kapacita obou zařízení co do množství zpracovaného odpadu, tak co do počtu koncových zákazníků, kteří budou moci využívat teplo, teplou vodu nebo elektrickou energii ze spalovny. ZEVO Písek bude o něco větší. Roční kapacita zpracovaného odpadu by měla být více jak 50 tisíc tun odpadů za rok a něco kolem 8 tisíc horkovodních přípojek.

Jak vypadá provoz v praxi?

Spalovna zaměstnává 30 pracovníků, z nichž třetina zajišťuje nepřetržitý 24 hodinový provoz. Další třetina odpovídá za příjem odpadu a ostatní zaměstnanci se starají o admistrativní záležitosti.
Spalovna KVA Horgen, podobně jako v případě píseckého ZEVA, založila účelové sdružení obcí, které tvoří 9 přidružených obcí s přibližně 130 tisíci obyvateli. Město Adliswil bylo posledním v okrese Horgen, které se k 1. lednu 2017 připojilo k tomuto účelovému sdružení.

Provoz spalovny je plně automatizovaný a zaručuje optimální spalování odpadu. Kromě elektrické energie zásobuje KVA Horgen teplem na 2 000 domácností a kapacita spalovny činí necelých 37 000 kt za rok. V rámci zmíněné rekonstrukce byl v areálu zbudován druhý velkoobjemový bunkr, který umožňuje dočasné ukládání odpadu zejména během léta, kdy je produkce odpadů vyšší. Z něj je možné tento nahroměděný odpad odebírat během zimních měsíců, kdy je naopak zapotřebí více dálkového vytápění.

Co je dobré pro Švýcary, mohlo by být dobré i pro nás 

Spalování odpadu není tím nejideálnějším způsobem, jak komunální odpad zlikvidovat. V současné době je však jedním z mála způsobů, jak se odpadu zbavit relativně šetrně k životnímu prostředí a ještě z toho získat nezanedabtelný profit. Že je to možné, dokládají spalovny odpadů, které již léta bez problémů fungují v zemích západní Evropy.

Švýcarsko, které je právem vnímáno jako země úzkostlivě ohleduplná k životnímu prostředí, patří se svými 30 spalovnami mezi evropské leadery v energetickém využívání odpadu.

Švýcarsko také stojí pravidelně na předních příčkách žebříčku států podle hodnot Environmental Performance Index (EPI), který hodnotí, jak se která země odpovědně chová k životnímu prostředí. Při hodnocení se vychází z 24 ukazatelů v deseti kategoriích. Tou nejdůležitější je kvalita ovzduší. Dále se zkoumá stav vody, vliv prostředí na zdraví obyvatel, biodiverzita nebo investice do ekologie. Žebříček se nezaměřuje pouze na kvantitativní ukazatele, ale zohledňuje i dosavadní aktivity států a plány do budoucna.  

Kde nás najdete

ODPADY PÍSEK s.r.o. | Vydlaby 175, 397 01 Písek
IČ: 49062417, DIČ: CZ49062417

Kontaktujte nás

 e-mail: info@zevopisek.cz
Informace: 382 224 429, 731 329 717