Přeskočit na obsah
V minulém čísle Píseckých postřehů vyšel článek na téma ZEVO v Písku, který opouští legitimní diskusi a autoři článku v něm naznačují, že se při přípravě projektu děje něco, co je potřeba „prošetřit.” Dospěli jsme k závěru, že proti tomuto typu komunikace je potřeba se ohradit.

ZEVO v Písku dává smysl

V minulém čísle Píseckých postřehů vyšel článek na téma ZEVO v Písku, který opouští legitimní diskusi a autoři článku v něm naznačují, že se při přípravě projektu děje něco, co je potřeba „prošetřit.” Dospěli jsme k závěru, že proti tomuto typu komunikace je potřeba se ohradit.

Reakce na článek

(14. 4. 2024)

Nejprve k hlavní otázce článku. Věříme, že ZEVO v Písku dává smysl. Stejně tak si to myslí zastupitelstvo města, které rozhodlo o zahájení přípravy projektu, a opakovaně dalo pokračování projektu zelenou. Projekt ZEVO logicky navazuje na dlouholetou spolupráci Písku a Strakonic v oblasti odpadového hospodářství. Město Písek má územním plánem vymezené plochy vhodné pro výstavbu ZEVO a toto místo vyšlo ve zpracované studii proveditelnosti jako optimální. Pokud bude projekt ZEVO v Písku zrealizován, pro občany to bude znamenat zásadní benefit.

Naše město totiž zajišťuje pro přibližně dvě třetiny svých občanů teplo prostřednictvím teplárny. Patříme k jednomu z mála větších měst, kde teplárna patří stále plně nebo většinově do městských rukou. Také díky tomu se daří držet ceny tepla na přijatelné úrovni. Současně to ale vytváří závazek zajistit občanům teplo i v budoucnu. A to je jeden z hlavních důvodů, proč ZEVO v Písku chceme.

Víme, že odpady je potřeba do ZEVO přivézt. Víme, že při jejich spálení vznikají emise do ovzduší a pevné odpady. Také ale víme, že stejně tak to platí již desítky let pro spalování uhlí v naší teplárně. ZEVO je lepší než spalování uhlí nejen z pohledu klimatu, ale v naprosté většině parametrů je lepší i pro místní kvalitu ovzduší. Město chce zajistit teplo našim občanům, a to za přijatelnou cenu. A také proto připravujeme ZEVO v Písku. Je jisté, že spalování uhlí v dohledné době skončí. Na trhu nebude dostatek biomasy a její cena poroste. Stavět celou výrobu tepla pouze na biomase proto také není vhodné. Pokud nepostavíme v Písku ZEVO, teplárna bude muset vyrábět většinu tepla ze zemního plynu. A všichni jsme v posledních letech viděli, co se může stát na trhu se zemním plynem.  

Stejně jako desítky jiných evropských měst a řada českých měst věříme, že využívat energii v místě produkovaného odpadu je lepší, než být závislý na dění ve světě. Ekonomický model našeho projektu ukazuje, že je to dobrý způsob, jak dlouhodobě zajistit přijatelné ceny tepla pro naše občany.

Na přípravě projektu pracujeme řadu let. Po první studii, která vytipovala místo realizace, jsme následně získali dotaci na výstavbu. Projekt má pevně stanovené lhůty realizace a jeho příprava musí běžet. V tuto chvíli máme k dispozici územní studii, která řeší základní vazby ZEVO v území. Projednáváme dokumentaci pro posouzení vlivu záměru na životní prostředí, kterou jsme přepracovali v duchu zaslaných připomínek. Věříme, že tentokrát již proces úspěšně dovedeme dokonce. Následně budeme moci učinit konečné rozhodnutí o realizaci ZEVO.

Připravovat musíme také veřejnou zakázku na stavbu. Každý, kdo někdy připravoval velký investiční projekt, a každý, kdo zná právní předpisy České republiky, ví, že zákon upravuje tzv. předběžné tržní konzultace. Jde o legitimní a užitečný krok ke zkvalitnění veřejné zakázky a dosažení jejího cíle. Tato konzultace má svá pravidla, aby byla zajištěna transparentnost veřejné zakázky. Zpochybňovat tento institut a vydávat ho za „podnět k prošetření“, je amatérismus, ale ne náš.

Za projektový tým přípravy ZEVO, Petra Trambová

Kde nás najdete

ODPADY PÍSEK s.r.o. | Vydlaby 175, 397 01 Písek
IČ: 49062417, DIČ: CZ49062417

Kontaktujte nás

 e-mail: info@zevopisek.cz
Informace: 382 224 429, 731 329 717