Přeskočit na obsah
Podle aktuálních dat evropského svazu CEWEP (Confederation of European Waste-to-Energy Plants) bylo ke konci roku 2017 v Evropě v provozu 518 ZEVO s celkovou roční kapacitou 93,6 mil. tun odpadu. Tato čísla přitom nezahrnují zařízení spalující nebezpečné odpady.
Nejvíce ZEVO je aktuálně v provozu ve Francii (126) a Německu (121). Největší celkovou roční kapacitu mají ZEVO v Německu (26 mil. t/rok), Francii (14,7 mil. t/rok) a ve Spojeném království (9,5 mil. t/rok).

ZEVA v Evropě

Podle aktuálních dat evropského svazu CEWEP (Confederation of European Waste-to-Energy Plants) bylo ke konci roku 2017 v Evropě v provozu 518 ZEVO s celkovou roční kapacitou 93,6 mil. tun odpadu. Tato čísla přitom nezahrnují zařízení spalující nebezpečné odpady.
Nejvíce ZEVO je aktuálně v provozu ve Francii (126) a Německu (121). Největší celkovou roční kapacitu mají ZEVO v Německu (26 mil. t/rok), Francii (14,7 mil. t/rok) a ve Spojeném království (9,5 mil. t/rok).

Jak to dělají ve světě a brzy i u nás?

Mapa evropských spaloven, zdroj CEWEP, který pravidelně zveřejňuje mapu zařízení na energetické využití odpadů v Evropě na základě dat pocházejících od členů CEWEP a národních zdrojů.

Tento graf ukazuje podíl recyklace (včetně kompostování), energetického využití odpadu a skládkování komunálního odpadu v každém členském státě EU (plus Norsko, Švýcarsko a Spojené království), seřazené podle podílu skládkování. Zobrazuje také chybějící údaje, které zahrnují mezery mezi odpadem vzniklým v zemi a odpadem zpracovávaným.

V některých zemích Evropy jsou spalovny koncipovány zároveň jako architektonické unikáty. Mnohé jsou stavěny v centrech měst nebo v jejich těsné blízkosti na důkaz, že provoz spaloven je bezpečný, čistý a ekologický.

Spalovna odpadu ve Spittelau je umělecké dílo architekta, ekologa, milovníka přírody a umělce Friedensreich Hundertwasser. Stavba byla dokončena v roce 1992 a ročně zpracuje kolem 250 000 tun odpadu z domácností na výrobu zeleného vytápění a elektřiny.

Necelých 5 km od centra Kodaňe se nachází spalovna nazvaná Amager Resource Center (ARC) , která zásobuje elektrickou energií téměř 63 tisíc domácností a 160 tisícům zajišťuje dodávku teplé vody. Zajímavostí je skutečnost, že se na objektu nachází kilometr a půl dlouhá sjezdovka a spalovnu obklopuje sportovně-rekreační areál s vodními sporty, horolezeckou stěnou, fotbalovými hřišti či motokárovou dráhou.

Muellverwertung Rugenberger Damm není oproti výše uvedeným spalovnám výjimečná svou architekturou, ale svou technologií spalování patří k nejekologičtějším na světě. Na střeše zařízení se nachází jedinečný zelený habitat s travinami, keři a stromy o celkové rozloze 7000 m čtverečních. Kromě MVR má Hamburk k dispozici ještě dvě spalovny (MVB Borsigstraße a MVR Rugenberger Damm) každá o kapacitě 320 tisíc tun odpadu.

Isle of Man Incinerator navrhla společnost Savage & Chadwick Architects a disponuje velmi neobvyklým tvarem a designem, který symbolizuje vikingskou plachtu. Spalovnu se nachází na ostrově Man na pozemku staré nepoužívané skládky. Má kapacitu 60 000 tun komunálního odpadu a provozuje ji společnost SUEZ Recycling and Recovery UK.

V Perlenu nedaleko Luzernu se nachází spalovna impozantních rozměrů. Je asi 200 metrů dlouhá, 60 m široká a téměř stejně vysoká. Je v provozu od roku 2012 a je největší v kantonu. Za zmínku stojí skutečnost, že vloni na podzim zde byl slavnostně otevřen nový zásobník horké vody o kapacitě 5 miliónů litrů. Dosud totiž nebylo možné energii ze spalovny skladovat a později dodávat do sítě, například v noci, kdy byla menší poptávka domácností a průmyslových závodů v regionu. Nebo naopak v chladných zimních dnech byl nucen vypomáhat sousední závod Perlen Papier výrobou  chybějící páry zemním plynem. Obojí je nyní historií. Ocelový kolos, který je vysoký 33 metrů a váží 450 tun, nyní uchovává 5 milionů litrů vody o teplotě až 145 stupňů. Ohřívá se odpadním teplem ze spalovny. Zásobník má kapacitu 400 megawatthodin a je prvním svého druhu ve Švýcarsku.

Je to bezpečné?

  • Každé ZEVO splňuje nejpřísnější ekologické parametry (emise, hluk, prašnost).
  • Vyrobené teplo bude vytápět domácnosti a firmy v Písku.
  • Stálý dohled a pečlivá kontrola provozu i výstupů.
  • ZEVO není klasická spalovna, kde se odpady pouze likvidují.
  • V ZEVO se odpad přeměňuje v ELEKTRICKOU ENRGII A TEPLO.
Kde nás najdete

ODPADY PÍSEK s.r.o. | Vydlaby 175, 397 01 Písek
IČ: 49062417, DIČ: CZ49062417

Kontaktujte nás

 e-mail: info@zevopisek.cz
Informace: 382 224 429, 731 329 717